14.07.2021

Smart akcelerátor Plzeňského kraje II

Díky projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje se nám daří vyhledávat nové talenty a rozvíjet je. Podporujeme nové inovační firmy a pomáháme jim k dalšímu rozvoji. Vytváříme lepší podmínky pro zahraniční studenty a výzkumníky, a tím zvyšujeme konku...
06.07.2021

Jubilejní ročník Prémie Otto Wichterleho ocenil fyziky, biology i kriminologa

Čtyřiadvacet talentovaných vědců Akademie věd ČR získalo prestižní Prémii Otto Wichterleho. Ta se uděluje od roku 2002, a letos se tedy konal jubilejní dvacátý ročník.
06.07.2021

Užijte si v létě česká science centra. Navštivte 3 a do čtvrtého běžte zadarmo!

Abychom měli všichni hezčí léto, spojila česká science centra a planetária síly a přináší vám speciální Cestovní pas, díky kterému se můžete vydat do světa chytré zábavy.
06.07.2021

(Ne)omezený čtvrtek

Každý čtvrtek v červenci a srpnu má VIDA1 Science centrum v Brně otevřeno až do devíti hodin. Přijďte do naší hravé expozice až po práci nebo výletu a užijte si ji až do večera.
29.06.2021

AI Discovery show

21. 6. 2021 proběhla AI Discovery Show - závěrečná show mladých talentů z programu AI talent inkubátor. Představení potenciálu umělé inteligence.
26.06.2021

VŠCHT Praha otevřela nové centrum CirkTech. Zaměří se na lithium a technologie pro cirkulární ekonomiku

ysoká škola chemicko-technologická v Praze otevřela 24. června 2021 nové výzkumné centrum CirkTech, které se bude zabývat výzkumem pokročilých mechanických a chemických procesů pro cirkulární ekonomiku. Prvním úkolem bude ověření vlastní patentované ...
26.06.2021

Doplňovací přijímací řízení na VŠCHT

Děkan Fakulty chemické technologie rozhodl o otevření doplňovacího kola přijímacího řízení do čtyřletého bakalářského studijního programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl, se specializacemi: Konzervování-restaurování uměleckořemeslný...
26.06.2021

Brno ocenilo 25 vědců

Město Brno ocenilo 25 nejlepších vědců. Ze 130 přihlášek do programu Brno Ph.D. Talent 2020 bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze ...
24.06.2021

LÉTO S AV ČR: Hortus Botanicus Třeboň, vstupte do říše mokřadních rostlin

Jaké jiné než vodní a mokřadní rostliny by měla mít ve svých sbírkách botanická zahrada rozprostírající se v kraji rybníků na jihu Čech. Hortus Botanicus Třeboň, kterou provozuje Botanický ústav AV ČR, se pyšní více než sedmi stovkami vodomilných dru...
24.06.2021

PODCAST: O trilobitech a prastarých horninách na výletě po brněnské geostezce

Lucie Kubalíková a František Kuda z Ústavu geoniky AV ČR vás v podcastu A / Věda na dosah provedou po geologických zajímavostech Brna. Dozvíte se, jestli a případně kde se dají v moravské metropoli najít trilobiti, kolik stovek milionů let vznikaly h...
24.06.2021

LÉTO S AV ČR: Zakuste, jak se žilo dávným římským legiím na Moravě

Když se člověk prochází okolo Mušova na jižní Moravě a zasní se, možná v dáli zaslechne řinčet zbroj mohutných vojsk a ržát koně. Zdejší krajina takové příběhy totiž pamatuje – před dvěma tisíci lety tu tábořili římští legionáři vedení císařem Marcem...
24.06.2021

Geofyzikální muzeum ve Skalné – za zemětřesnými roji

Karlovarský kraj je proslulý svými zemětřesnými roji, naposledy se tam země znatelně chvěla letos v dubnu. Město Skalná nedaleko Chebu v Karlovarském kraji leží v centru oblasti, kde dochází k zemětřesným rojům. Geofyzikální ústav AV ČR zde tento pří...